اخبار - ادبي - پنجره ادب
تاريخ: PM 3:42:42 1396/10/15

نگاه کن!

نگاه کن عزیز من!
تمام این خروشها برای توست
نگاه کن
تمام جنب و جوشها برای توست
برای آن که زندگی
دوباره زندگی شود
دوباره بامداد، بامداد
دوباره آفتاب، آفتاب
دوباره باد، شاد
دوباره سفره، رنگ رنگ
پدر، دوباره خنده رو
دوباره شهرها قشنگ
و خانه باز گرم و جایگاه مهر و گفتگو شود
نگاه کن عزیز من
تمام این فدا شدن
برای یک رها شدن
ز کینه‌های دیوها جدا شدن
برای زندگیست.
سلام کن به آن که رفته است
تا که زندگی بیاورد.

مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تایید نمی‌کند

موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد

نرم افزارهاى موبايل