پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

تجمع اعتراضی مردم سرپل‌ذهاب مقابل ورزشگاه

تجمع اعتراضی مردم سرپل‌ذهاب مقابل ورزشگاه
تجمع اعتراضی مردم سرپل‌ذهاب مقابل ورزشگاه
مردم سرپل‌ذهاب روز سه‌شنبه 23آبان، مقابل ورزشگاه این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند، تا اعتراض خود را به گوش کارگزاران رژیم که برای بازدید می‌آیند برسانند.

بنا‌ به گزارشهای دریافتی این مردم بدون سر پناه شبها و روزهای سرد را می‌گذرانند و کارگزاران رژیم هیچ کاری برای این مردم زلزله‌زده و بی‌خانمان این شهر انجام نمی‌دهند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات