اخبار - ادبي - شعر
تاريخ: AM 7:20:30 1396/8/20

قرار با عشق

                                                          
قرار ما با عشق بود
بیا یکدیگر را بیابیم!
به چهار راه تفسیر جهان بیا
آنجاکه سطرهای مقدس هم
در تلاقی من و تو
                          عاشق می‌شوند...
بیا یکدیگر را بیابیم!
شمشیرهای رنجمان
باغ‌های یاسمین و سرومان را دریدند
ابلیس‌های جهلمان
فرشته‌های آفرینشمان را صلیب کشیدند...
بیا یکدیگر را بیابیم!
به چهار راه تفسیر انسان بیا
آنجاکه سطرهای رنجمان
در تلاقی من و تو
                         عاشق می‌شوند...
                                                             س.ع.نسیم
                                                             ۱۶آبان ۹۶

مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تایید نمی‌کند

موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد

نرم افزارهاى موبايل