728 x 90

خالق فزونی و فدا

تقدیم به مسعود
که سازمان مجاهدین با او 52ساله شد
بارش فزونی عادت گامهایت است؛
در درازای 52سالگی سازمانت…
که در طراوت سنت شکر در رنج و فدا
که همواره برلبانت جاری است؛
خدا نیز بیش از همه دوستش دارد:
«فضل‌الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما» …
آه که عاشق ترینها در شرافت ایستادگی 52ساله
در توفانی‌ترین شبها و روزها که تو جان مایه آن هستی؛
لحظه لحظه رستگاری را به نماز ایستاده‌اند،
و بی‌قرار تواند که رسم بی‌شکست پاکدامنی و فدا را
ازحنیف کبیر تا سرفرازی نسل هزار اشرف؛
در تاریخ میهنت جاودانه ساختی…
واینک ترنم نامت
پژواک دمیدن صبح
و پیروزی خلقی است که اسیر است ولی تسلیم نیست…
فاتح قله‌های سرفرازی و فدا؛
اینک خلقت در پیروزی آرمانی که تو صاحب رنجهایش هستی
شعله‌های هزار اشرف را از کنج زندانها تا سنگفرش خیابانها می‌گسترد؛
و نسل تو دراقتدا به آرمان مطهر بی‌باکی فدا که آرمان توست؛
تا آزادی مردمش؛
در بارش تو فزونی یافته
و خاک میهنت
در رویش هزار اشرف
شایستگی پیروزی را از آن خود می‌کند…

 

م. آزاد.

گزیده ها

آخرین اخبار

پرخواننده ترین دسته بندی ها

پرخواننده ترین برچسب ها