728 x 90

شلیک تیرهای مشقی مجلس رژیم به کنگره و سنای آمریکا!

اذعان به غارت در مجلس رژیم
اذعان به غارت در مجلس رژیم
سرانجام کوه موش زایید! و کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع طرح ۲۷ماده‌ای برای مقابله با تحریمهای کنگره آمریکا را به تصویب رساند. البته از آنجایی که چنته رژیم برای مقابله عملی با تحریمهای جدید سنا و کنگره آمریکا خالی است این طرح به‌عنوان ”طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه “ نامیده شده است! و نه اقدامی در برابر طرح کنکره و سنای آمریکا که پل رایان رئیس کنگره آن را گسترده‌ترین تحریم تاریخ نامید و رسانه‌ها و مهره‌های رژیم از آن به‌عنوان ”مادر تحریم ها“ نام می‌برند.

در ماده ۳این به‌اصطلاح «طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» در زیر عنوان: ”بخش سوم- تهیه راهبرد“، طی کلی‌گویی‌ها ذکر شده که وزارت‌خارجه، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران ضدخلقی، نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران و ارتش رژیم ”با رعایت سلسه مراتب نیروهای مسلح و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی موظف است ظرف مدت ۶ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت‌های ایذایی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای سلطه‌جویانه، تروریستی و تفرقه افکنانه دخالتهای امنیتی و نظامی غیرقانونی در منطقه، حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا از تروریسم و افراط‌گرایی و سیاستهای سلطه‌طلبانه دولت آمریکا در سطح منطقه و جهانی اقدام و سالانه نسبت به پیشبرد این راهبردها به مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه نماید“.

ملاحظه می‌شود در مقابل اقدامات کنگره آمریکا که در جریان عمل بسیاری از مراودات اقتصادی و تجاری خارجی رژیم را فلج می‌کند، تازه مجلس رژیم تهیهٴ طرح ظرف ۶ماه را در دستور گذاشته که از هم‌اکنون نیز مشخص است که پس از ۶ماه هم جز مشتی کلی گویی و لفاظی چیزی در چنته نیروهای نظام ولایت نخواهد بود.

هم‌چنین در تبصره ۱ماده ۴ طرح کمیسیون امنیت مجلس رژیم وزارت‌خارجه مکلف شده است ”ظرف مدت ۳ماه با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر شش ماه یک بار و در صورت لزوم به‌صورت موردی به روز می‌شود“.

اقدامات عملی، تحریمی و تبیهی که قرار است نهادهای رژیم علیه نهادها، شرکتها و افراد آمریکایی در پیش بگیرند، در ”بخش ششم – مجازاتها و اقدامات متقابل“ و طی ماده‌های (۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱) آمده است: ”صدور ويزای ورود به ایران ممنوع است، قوه قضاییه موظف است کلیه اموال و داراییهای اشخاص مندرج در فهرست تحریم را توقیف نماید، وزارت اقتصاد رژیم موظف کلیه تراکنش هاس مالی مربوط به اشخاص مورد تحریم را در نظام مالی و بانکی رژیم متوقف و حسابهای بانکی آنها را مسدود نماید، کمیسیون امنیت مجلس رژیم موظف است مستمراً تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را رصد و بررسی نموده و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد. و... “

واضح است که از این اقدامات به‌اصطلاح تحریمی و تنبیهی رژیم علیه اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی جز طنز معنی دیگری ندارد.

تنها اقدام عملی و بسیار چشمگیری! که قراراست علیه اقدامات آمریکا انجام بگیرد! ذیل ماده ۱۱طرح به این شرح مشخص شده است: «به‌منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم، تقویت بنیه دیپلماسی، رصد اطلاعاتی، پیشران و پدافند هسته‌ای، حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت تحقق اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی، دولت مکلف است مبلغ ۲۰هزار میلیارد ریال تخصیص دهد. ۵۰درصد مبلغ مزبور به‌منظور گسترش فعالیت‌های موشکی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و ۵۰درصد دیگر میان وزارتخانه‌های اطلاعات، خارجه و دفاع به‌طور مساوی تقسیم شود».

البته این مبلغ که با فرض این‌که طرح کذایی پیش برود به سپاه پاسداران می‌رسد، بخشی از بدهیهایی است که دولت روحانی به سپاه دارد و به آنها قول داده است که پس از تشکیل دولت بعدی به آنها بپردازد و البته که آن چه از چپاولهای نجومی به جیب پاسداران می‌رود بسا بیش از اینهاست. پس می‌بینیم که برای نمایش واکنش نسبت به تحریمهای سنگین آمریکا، نظام ولایت دچار چه مشکلات جدی است.

این است ”طرح مادری“ ! که قراربود علیه طرح تحریم مادر کنگره وسنای آمریکا تصویب شود.

طرح کمیسیون امنیت مجلس رژیم آن‌چنان مفتضح است که حمیدرضا حاجی بابایی عضو این کمیسیون آن را ”تنها نوازشی“ برای ترامپ دانسته که ”هیچ اثر خاصی بر آن مترتب نیست. این طرح را دوستان مرکز پژوهش‌ها آماده کرده‌اند و این طرح تا‌ روز چهارشنبه در اختیار ما قرار نگرفته بود و زمانی که در اختیار نمایندگان قرار گرفت هر چه گشتم جواب محکم و در خور در آن پیدا نکردم. (سایت همشهری آنلاین ۲۰مرداد ۹۶ )

نکتة جالب دیگر این است که در حالی که سران و مهره‌های رژیم اقدامات تحریمی آمریکا علیه رژیم را ”نقض جسم و جان برجام“ نامیدند، اکنون در طرح مجلس رژیم هیچ صحبتی از نقض ”جسم و جان“ برجام دیده نمی‌شود. زیرا نه دولت، نه مجلس رژیم و نه هیچ مقام دیگر رژیم جرأت نزدیک شدن به برهم زدن برجام ندارد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات