اخبار - ادبي - شعر
تاريخ: PM 7:49:35 1396/5/16

ناجیِ خجسته! ای آزادی!

 
ای هوای تازه! ای آزادی!
نفسِ خجسته! ا‌ی آزادی!
 
روز آفرینش کلام عشق
اسم تو نوشته شد به نام عشق
 
تو رو تُـو آینه‌های تُـو به تُـو
ابدیتی می‌بینم روبه‌رو
 
تو رو تو نم‌نم بارون می‌بینم
روی سنگفرش خیابون می‌بینم
 
روی سینه‌های سرخ عاشقی
حرفای ستاره با شقایقی
 
تو گلوی خونی قمری شعر
رو لب ترانه عمری شعر
 
اسمتو رو سنگ خورشید می‌کَـنَـم
تا ابـد به دور دنیا می‌دوم
 
هستی‌ام روایت دیدن تو
زنده‌ام برای فهمیدن تو
 
جلوه کن صورت محبوب وجود
حرف تو آیـة بودن و نبود
 
ناجیِ خجسته خاک اسیر
ای طلایه، ای طلوعِ ناگزیر

ای هوای تازه! ا‌ی آزادی!
نفسِ خجسته! ای آزادی!

 
                                        
                                           س.ع.نسیم
                                              بازسروده: 14مرداد 96

مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تایید نمی‌کند

موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد

نرم افزارهاى موبايل