صفحه اصلى

خبرها و مقالات جنبش دادخواهی

به یاد شهیدان راه آزادی

به یاد قهرمان سر بدار سیدقاسم (بهزاد) شهدایی

زندگینامه مجاهد شهید قاسم شهدایی ». «آخرین بار قبل از آزادشدنم از زندان، تنها از طریق مورس با او ارتباط داشتم. چند شعر را، که ...
ادامه

به یاد مجاهد شهید سهراب چالیش

گزارشى از مزار مجاهد شهيد سهراب چاليش واگویه درختی که به دست دوستی بر بالین یار سربدار شده اش روییده بود و ...
ادامه

به یاد قهرمان سر بدار مجاهد شهید زهرا بیژن‌یار

یاد و خاطره‌ای از مجاهد شهید زهرا بیژن یا ر بدون پیوند با مبارزه مسلحانه و ارتش آزادی‌بخش هیچ کار دیگری مشروعیت ...
ادامه

به یاد مجاهد شهید محمدرضا (فرمانده بابک) وزیری فر (عرب وزیری)

ادامه

به یاد مجاهد شهید بهروز گنجی‌خانی

مختصری درباره مجاهد شهید بهروز گنجی‌خانی بهروز از هواداران فعال مجاهدین در دوران قبل از 30خرداد سال 60بود. منطقه فعالیتش ...
ادامه

به یاد مجاهد شهید بهروز بهنام زاده

شکوه یک انتخاب به‌یاد مجاهد شهید بهروز بهنام‌زاده «می‌خواهم راهی را که انتخاب می‌کنم تصمیم آخر ...
ادامه

به یاد مجاهد شهید اردوان صحت

«اردوان صحت» گواه صحت یک راه زمانی که خانواده‌اش برای خاکبرداری محل دفن او رفتند متوجه شدند که جسد ...
ادامه

به یاد مجاهد شهید سیداحمد حسینی

به یاد مجاهد شهید احمد حسینی فرزند قهرمان مردم شیراز کارکنان گورستان دارالرحمه گفته‌اند همه شهیدان ...
ادامه

به یاد مجاهد شهید احمد احمدیان مقدس

زندگینامه مجاهد شهید احمد احمدیان مجاهد شهید احمد احمدیان مقدس متولد 1339بود. احمد را در 11مرداد 1367در زادگاهش اهواز ...
ادامه

به یاد قهرمان سر بدار ابوالقاسم محمدی ارژنگی

درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند اما دلم ...
ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10